Salarisadministratie

De Duitse wet- en regelgeving op het gebied van loonheffing en sociale verzekeringen verandert continu en is zeer complex. Daarbij komt nog de tijdrovende administratie die onstaat door correspondentie met Duitse instanties. D-NL Service kan u onderstaande activiteiten uit handen nemen:

- Het opstellen van de maandelijkse salarisafrekeningen. Dit houd o.a. in: berekeningen, uitdraai salarisstrook voor de werknemer, specificatie van belastingen en premies van werknemer en werkgever aan de bevoegede instanties verstrekken en alle daaruit voortvloeiende correspondentie.

- Betalingen van afdracht loonbelasting en premies van werkgevers en werknemers aan de bevoegde instanties met alle daaruit voortvloeiende correspondentie.

- Het opstellen van jaaropgaves voor uw werknemers (Sozialversicherungsmeldungen und Lohnsteuerbescheinigungen).

- Administratie van het ziekteverzuim, zwagerschapsverlof en hiervan melding maken bij de desbetreffende ziektenkostenverzekeraar/instantie in Duitsland.

Alle dokumenten zoals salarisberekeningen, loonstroken en desbetreffende persoongegevens worden bij ons in depot gehouden. Deze gegevens moeten ten alle tijden ingezien kunnen worden door de belanghebbende instanties.Te weten: Sozialversicherung, Lohnsteuer und Berufsgenossenschaft.

 

 

Waarom
D-NL Service