Voorkom problemen bij het verlonen van Duits personeel

Nederlandse bedrijven die willen uitbreiden naar Duitsland en Duits personeel willen aannemen, zullen rekening moeten houden met de verschillen in wet- en regelgeving met betrekking tot verloning Duitsland en Nederland.

Verloning Duitsland

Ondanks het feit dat Nederland en Duitsland verenigd zijn binnen 1 Europa is er geen algemene regelgeving voor personeel. Voor het afdragen van sociale premies en belasting gelden verschillende regels. Zelfs de minimumloon eisen en CAO's per sector zijn niet hetzelfde. Net als de Nederlandse verloning, is verloning Duitsland continu aan verandering onderhevig.

Als Nederlands bedrijf zijnde, met plannen om te gaan ondernemen, of die nu al ondernemend zijn in Duitsland is dit zeker een belangrijke factor om rekening mee te houden. Ondernemen in Duitsland betekend vaak ook dat Duits personeel in dienst zal moeten worden genomen.
Ondanks het feit dat het moederbedrijf zich in Nederland bevind, moet het Duitse personeel volgens de Duitse wet- en regelgeving correct verloond worden. Gebeurd dit niet, dan kan dit leiden tot problemen met vakbonden en aanleiding zijn tot hoge boetes.
Voor het goed en duurzaam ondernemen in Duitsland is het dus belangrijk om dergelijke problemen te voorkomen. Bovendien is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de wet- en regelgeving die constant aan verandering onderhevig is.

Aanbeveling voor Nederlandse ondernemers

Als Nederlandse ondernemer zit u natuurlijk niet te wachten op een dergelijk probleem en het is goed voor te stellen dat uw loonafdeling het al druk genoeg heeft met de correcte verloning van uw Nederlandse personeel.

Het is dan ook raadzaam dat u als ondernemer zijnde contact opneemt met D-NL service. Met jarenlange ervaring op de Duitse arbeidsmarkt is dit een specialist op het gebied van verloning Duitsland. Dit bedrijf biedt u de mogelijkheid om de verloning van uw Duitse personeel uit handen te nemen. Als Nederlandse onderneming bent u er op die manier van verzekerd dat u voldoet aan de Duitse wet- en regelgeving met betrekking tot verloning.

Behalve verloning biedt D-NL service nog vele andere diensten en mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die actief zijn, of actief willen worden op de Duitse markt.
De Duitse markt biedt tal van mogelijkheden voor ondernemers met internationale groeiaspiraties. Het verkrijgen en afnemen van het juiste advies en service is van waarde om goed en duurzaam te ondernemen in Duitsland.

Waarom
D-NL Service